ÁREA DE TALLERES

llop.png

TALLER D´AUTO AJUDA -"Dones que corren amb els llops".
Grup mixt de lectura del llibre de Clarissa Pinkola Estés

 

Taller vivencial d´auto ajuda per a dones i homes en el qual es proposa a partir d'una lectura atenta del llibre de la poeta, cantadora i psicoanalista Clarissa Pinkola Estés, "reactivar la vida interior" dels membres del grup. 

“Tots i totes som dones maltractades”
 

Aquests grups estan enfocats al creixement personal tan dels homes com de les dones, i propicien el restabliment d'una xarxa de trobada, reflexió i ajuda mútua que, convertint-se en un espai matriu, afavoreix progressius naixements de consciència.

Els encontres generen un aliment vital tant emocional com mental que ajuda a sanar aspectes ferits del terreny psico-emocional, a restaurar i regenerar identitats malmeses, i a crear vincles nutritius.

Reflexionarem sobre l'aplicació pràctica i quotidiana del que hem llegit, tot compartint records, experiències, somnis, i fomentant els recursos creatius de cada participant a traves de la dansa, el cant, la poesia o la interpretació. Aprofundirem cada símbol, desvetllant les claus que ens donen els contes, assaborint cada "instrucció", i aprendrem a utilitzar les eines psíquiques i a re connectar amb la saviesa de l'ànima. 

Progressivament, aquesta practica d'escolta i de diàleg més conscient revitalitza la vida interior de cada membre del grup i ens possibilita una actuació més assertiva, tan en el mon interior com en l´exterior.


TALLER DE COMUNICACIÓ, CREATIVITAT I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
(Basat en “Les 7 Lleis Espirituals de l´Èxit” de Deepak Chopra)

· LLEI DE LA POTENCIALITAT PURA
· LLEI DEL DONAR I EL REBRE
· LLEI DE LA CAUSA I L´EFECTE
· LLEI DEL MÍNIM ESFORÇ
· LLEI DE LA INTENCIONALITAT I DEL DESITG
· LLEI DEL DESAPEGO
· LLEI DEL DHARMA 

A mesura que aconseguim més i més accés a la nostra veritable naturalesa, anem tenint espontàniament pensaments creatius, perquè el camp de potencialitat pura és també el de la creativitat infinita i el del coneixement pur. 

Franz Kafka, el poeta i filòsof austríac, va dir:

"No hi ha necessitat de sortir de l'habitació. Només cal seure a la taula i escoltar. Ni tan sols cal escoltar, només esperar. Ni tan sols cal esperar, només aprendre a estar en silenci, quiet i solitari. El món se t'oferirà lliurement per ser descobert. Ell no té una altra alternativa; caurà en èxtasi als teus peus".

Com més sintonitzats estem amb la ment de la Naturalesa, major accés tenim a la seva creativitat infinita i il•limitada. Primer cal deixar enrere la turbulència del diàleg intern, a fi de poder connectar-nos amb aquesta ment rica, abundant, infinita i creativa. A continuació serà possible crear una activitat dinàmica, mantenint al mateix temps la quietud de la ment eterna, il•limitada i creativa. 

Aquesta exquisida combinació de la ment silenciosa, il•limitada i infinita amb la ment dinàmica, limitada i individual, ens situa en el TAO, o equilibri perfecte de la quietud i el moviment simultanis, yin-yang.

AL TALLER APROFUNDIREM EN LA CAPACITAT DE CREAR, I FAREM UN RECORREGUT ARTISTIC PER CADA UNA DE LES 7 LLEIS, DE LA MÁ DE LA BIODANSA, LA MUSICOTERAPIA I LA INTERPRETACIÓ.

Aprendrem a:
-Estar en el moment present.
-Compartir i Comunicar.
-Discernir entre el que és nostre i el que es imposat.
-Reduir el desordre mental i emotiu i la propensió a estancar-nos en conductes insanes.
-Prevenir i resoldre conflictes.
-Connectar amb els nostres dons naturals i qualitats úniques.
-Creixerem en Responsabilitat, Sentit de l'humor i Creativitat.


TALLERS EN FAMÍLIA